Begrippenlijst

Joy = De fotograaf en eigenaresse van By Joy Photgraphy.

Fotoshoot = Een geplande afspraak waarbij opdrachtgever en Joy afspreken om foto's te maken voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever = Iemand die een fotoshoot/dienst boekt bij Joy van By Joy Photography.

RAW = de foto die uit de camera komt. Dit bestand is onbewerkt en geen eindproduct.

Pixieset = een website waar je online een galerij kan aanmaken.

Rivisie = de opdrachtgever krijgt het mogelijke eindproduct te zien, de opdrachtgever mag hierbij zijn/haar mening geven en verbeterpunten voorstellen.

Aantasten = het bewerken van, uitsnijden van en vervormen van de ontvangen foto's

Tag = het vermelden van iemand in een foto of beschrijving ervan, behaalbaar door een @ neer te zetten en de naam van de persoon erachter te plaatsen. Als volgt: @byjoyphotography

Revisieronde = De opdrachtgever krijgt het eindresultaat te zien. De opdrachtgever mag zijn/haar mening geven over de foto's en Joy zal het aanpassen. Als de aanpassing van de foto's meer dan 2 uur kost, zal Joy die uren in rekening brengen bij de opdrachtgever. Na het versturen van de aangepaste foto's, is een revisieronde afgerond.

 

1.Offertes

1.1 Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij anders is vermeld.

1.2 Het aanbod tot aangaan van een opdracht in de vorm van een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege.

2. boekingen en overeenkomst

2.1 Bij het boeken van By Joy Photography voor een fotoshoot wordt direct na de fotoshoot de factuur verstuurd. Zonder betaling van de factuur worden er geen foto's geleverd.

2.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van By Joy Photography. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden en mag dus ook per e-mail.

 

2.3 By Joy Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren.

 

2.4 De prijzen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders afgesproken.

 

2.5 Reiskosten na de 10 kilometer zijn €0,25 per kilometer. Behalve voor de "Mini social shoot". daar zitten de 10 kilometer niet bij inbegrepen.

 

2.6 Verwachtingen van de opdrachtgever:

2.6.1 De opdrachtgever komt op tijd op de afspraak. Mocht de opdrachtgever te laat komen, dient de opdrachtgever dit te communiceren met Joy. Als de opdrachtgever 30 minuten te laat is zonder duidelijke reden, gaat de fotoshoot niet door. De reiskosten worden dan nogsteeds vergoed door de opdrachtgever.

2.6.2 De opdrachtgever communiceert met Joy de wensen voor de foto's. Joy houd rekening met de wensen van de opdrachtgever.

2.6.3 Joy verwacht dat de opdrachtgever begrijpt dat Joy altijd haar best doet om de opdrachtgever tevreden te stellen. Joy gaat er dan ook vanuit dat de opdrachtgever op een respectvolle manier met haar communiceert.

3.6.4 De opdrachtgever betaald de factuur op tijd.

3.6.5 De opdrachtgever doet wat zij/hij zegt en zegt wat hij/zij doet.

3.6.7 Alles dat Joy en de opdrachtgever samen bespreken per whatsapp, mail, instagram, linkedin, facebook of iedere andere chatplek, blijft tussen Joy en de opdrachtgever. 

3.6.8 Joy gaat ervan uit dat de opdrachtgever zijn/haar selectie selecteert binnen een week op Pixieset, zodat de foto's in een snelle periode geleverd kan worden.

 

 

2.7 Wat de opdrachtgever van Joy kan verwachten.

2.7.1 Joy zal op tijd komen op de afspraak.

2.7.2 Joy doet wat ze zegt en zegt wat ze doet.

2.7.3 Joy houd contact met de opdrachtgever tijdens de opdracht en hierna.

2.7.4 Alles dat Joy en de opdrachtgever samen bespreken per whatsapp, mail, instagram, linkedin, facebook of iedere andere chatplek, blijft tussen Joy en de opdrachtgever. 

2.7.5 Joy gaat zorgzaam om met alle informatie die Joy van de opdrachtgever krijgt. De opdrachtgever mag ieder moment de informatie die Joy opslaat, inzien.

 

2.8 De opdracht is afgerond na de 2e revisieronde. Mocht de opdrachtgever niet tevreden zijn met het resultaat na de 2e rivisieronde, mag hij/zij een 3e revisieronde gratis aanvragen door een mail te sturen naar joy@byjoyphotography.nl en daarin een duidelijk en realistisch argument te benoemen. Joy mag de 3e rivisieronde afwijzen.

Joy gaat ervanuit dat je als klant de fotograaf ook per stijl uitkiest. Joy zal haar best doen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant maar niet teveel van haar stijl afwijken.​ Als de aanpassing van de foto's meer dan 2 uur kost, zal Joy die uren in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

2.9 De opdrachtgever krijgt na een kennismakingsgesprek het mobiele nummer van Joy. Joy is per mobiel doordeweeks te bereiken van 8 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds. Per mail is Joy de hele week door te bereiken en Joy reageert wanneer mogelijk. Mocht de opdrachtgever Joy met spoed moeten bereiken, zal Joy de opdrachtgever zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

3. levering

 

3.1 De foto’s worden niet eerder geleverd dan na de betaling.

3.2 RAW bestanden worden niet geleverd aan de opdrachtgever. Ook beslist By Joy Photography welke bestanden wel en niet geleverd worden, ondanks dat de opdrachtgever zelf een selectie mag maken. 

 

3.3 De foto’s zijn eigendom van By Joy Photography en kunnen op de website of op social media van By Joy Photography worden gebruikt met toestemming van de opdrachtgever.

 

3.4 De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij anders afgesproken. Het mag bijvoorbeeld niet zonder Joy haar toestemming in een boek afgedrukt worden of op producten komen waar de klant aan verdiend.

 

3.5 Bij het delen van foto’s op social media dient By Joy Photography te worden vermeld. Dit in de beschrijving of door middel van een tag.

 

3.6 Als klant krijg je de foto's  in 2 verschillende grootte's . In een grootte die geschikt is voor websites van maximaal 300kb per foto en in een hoge resolutie grootte van maximaal 2,5MB. De hoge resolutie foto's zijn geschikt voor social media, PDF's, email-marketing enzovoorts.

De foto's kunnen op aanvraag groter geleverd worden.

3.7 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

 

 

4. Betaling

4.1 De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is vermeld.

 

4.2 Indien aannemelijk is dat By Joy Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht (extra uren, meer foto’s geleverd), welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever deze kosten en/of dit meerwerk aan By Joy Photography verschuldigd zijn.

5. Auteursrecht

 

5.1 Informatie over auteursrechten: https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht

 

5.2 De opdrachtgever mag de bestanden niet aantasten. (geen filters of aanpassingen aan de bestanden) Als de opdrachtgever niet tevreden is met de bewerking van de foto, dient de opdrachtgever dit te communiceren met Joy. De bestanden mogen ook niet doorverkocht worden aan andere partijen.

5.3 Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten alle tijden bij By Joy Photography en wordt niet overgedragen tenzij dit anders is afgesproken. De opdrachtgever dient ten alle tijden By Joy Photography te vermelden bij het delen of commercieel gebruik van beelden. Commercieel gebruik mag alleen met toestemming van Joy

 

5.4 Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de opdrachtgever van een beelden wordt uitsluitend schriftelijk (via e-mail) en voorafgaand verleend.

 

 

6. Overig

6.1 By Joy Photography zal ten alle tijden haar uiterste best doen voor het beste resultaat, in alle omstandigheden, en werken met uitgangspunt samen te werken met de opdrachtgever.

 

6.2 By Joy Photography is niet verantwoordelijk voor eventuele weersomstandigheden die op de foto te zien zijn. Als het weer niet naar wens is, wordt na overleg met de opdrachtgever besloten of de fotoshoot doorgaat. Als By Joy Photography reiskosten heeft gemaakt en de fotoshoot gaat toch niet door, worden de reiskosten alsnog vergoed door de opdrachtgever.

 

6.3 Het ene scherm kan scherper, lichter en/of kleurrijker zijn dan de ander. Foto's kunnen hierdoor verschillend eruitzien op verschillende schermen en daar is By Joy Photography niet veranwoordelijk voor.

 

6.4 Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van www.byjoyphotography.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan By Joy Photography niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van www.byjoyphotography.nl.

By Joy Photography is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke wordt geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

6.5 Bij ziekte van By Joy Photography bij de fotoshoot, wordt na overleg met de opdrachtgever de datum verzet.

6.6 De prijzen zijn aan te vragen per e-mail naar By Joy Photography te vinden op de website.

 

6.7 De prijzen mogen gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een overeenkomst.

6.8 Bij ontevredenheid van de opdrachtgever wordt door middel van een overleg gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Hierbij wordt geen geld teruggegeven.

 

6.9 Joy mag klanten weigeren. (als zij verwacht dat de opdrachtgever geen match is met Joy.)

6.10 By Joy Photography behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen. De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst.

Laatste bewerking: 11 februari 2020